This is default featured slide 1 title

Fundacje, organizacje, stowarzyszenia

OFERTA DLA FUNDACJI, STOWARZYSZEу I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Rozwijający się rynek działalności w interesie społecznym, użytku publicznego nie nastawionego na zysk, potrzebuje pomocy w rozwoju i poszukiwaniu odpowiednich form działania w sposób zgodny z prawem i jak najlepiej służący osiąganiu celów statutowych. Dlatego też wychodząc naprzeciw tym potrzebom pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy w zakresie świadczenia usług prawnych, zapraszając jednocześnie do kierowania do nas wszelkich pytań, jak również zachęcamy do spotkania w celu omówienia szczegółowych zasad i cen świadczonych przez nas usług.

Zakres obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarię Radcy Prawnego obejmuje kompleksową obsługę prawną fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych, w tym w szczególności:

  • prowadzenie spraw rejestrowych fundacji, stowarzyszeń przed KRS – zastępstwo w postępowaniu rejestracyjnym,
  • doradztwo dla organów zarządzających i nadzorczych, obsługa prawna posiedzeń, nadzór nad prowadzoną dokumentacją,
  • przygotowanie systemu wykorzystania uprawnień jakie stwarza status organizacji pożytku publicznego,
  • zastępstwo w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnym,
  • udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych a także opracowań ad hoc.

Naszym klientom proponujemy różne możliwości współpracy, które zawsze dopasowane są do ich indywidualnych potrzeb. Oferujemy kompleksową obsługę prawną związaną z funkcjonowaniem osób prawnych oraz prowadzoną działalnością a także pomoc prawną w konkretnej sprawie. Ponadto zapewniamy promocyjne ceny dla tych organizacji.