This is default featured slide 1 title

Klienci indywidualni

Oprócz obsługi podmiotów gospodarczych Kancelaria świadczy pomoc prawną także dla .

Kancelaria kieruje swoją ofertę do klientów indywidualnych, świadcząc usługi prawne we wszystkich dziedzinach prawa z którymi stykają się osoby fizyczne, w szczególności z zakresu:

 • prawa cywilnego – sporządzanie projektów umów, sprawy o zapłatę, sprawy dotyczące nieruchomości m.in. o stwierdzenie zasiedzenia, o zniesienie lub ustanowienie służebności drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, naruszenie posiadania, sprawy wieczysto-księgowe,
 • prawa spadkowego – sprawy spadkowe m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, sporządzanie projektów działu spadku, sporządzanie projektów testamentów,
 • prawa administracyjnego – sprawy podatkowe, z zakresu prawa budowlanego, z zakresu zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – sprawy związane ze stosunkiem pracy, z zakresu zakazu konkurencji, dochodzenia wynagrodzenia za pracę, w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy, sporządzanie odwołań od decyzji rentowych i emerytalnych ZUS,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego – sprawy rozwodowe, sprawy zniesienia wspólności majątkowej, sporządzanie projektów aktów notarialnych, sprawy alimentacyjne,

Kancelaria świadczy swoje usługi w różnorodnych, dopasowanych do potrzeb każdego klienta, formach:

 • udzielania porad prawnych,
 • reprezentacji przed sądami wszystkich instancji oraz innymi organami orzekającymi i urzędami, w tym także przed urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • prowadzenia prawnej windykacji należności na terenie całego kraju, także przedsądowej,
  udziału w negocjacjach i mediacjach,
 • przygotowania projektów aktów prawnych, kompletowanie dokumentów i innych czynności z tym związanych,
 • interpretacji i wyjaśnień dotyczących treści przepisów prawnych oraz ich stosowania.

Kancelaria prowadzi obsługę także w języku angielskim.