This is default featured slide 1 title

Aneta Bajger-Gołębiowska

Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia magisterskie ukończyła z wynikiem bardzo dobrym broniąc pracę magisterską „Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych. Była stypendystką programu Socrates Erasmus, w ramach którego studiowała na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Staffordshire University w Wielkiej Brytanii. Ukończyła także studnia podyplomowe z zakresu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Do zespołu Kancelarii dołączyła w 2006 r.

W kancelarii działa w obszarach kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców oraz postępowań sądowych i administracyjnych. Zajmuje się również umowami w obrocie gospodarczym.