This is default featured slide 1 title

Oferta

Szanowni Państwo,

w swej codziennej praktyce zajmujemy się obsługę prawną przedsiębiorców we wszystkich dziedzinach prawa istotnych w działalności gospodarczej. Często pracujemy z naszymi Klientami od momentu wyboru formy prawnej prowadzenia działalności, rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i dalej – istniejącej już spółce pomagamy w tworzeniu i negocjowaniu umów, regulaminów, zarządzeń,  układów zbiorowych pracy, okólników i innych aktów stanowiących prawną podstawę prowadzenia działalności gospodarczej.

Usługi Kancelarii obejmują wiodące dziedziny prawa związane z prowadzeniem działalność gospodarczej  w  szczególności:

 • sporządzania  opinii   prawnych,
 • udzielania   porad   prawnych,
 • przygotowywanie projektów aktów założycielskich (umów, statutów) przedsiębiorców,
 • opracowywanie   i   opiniowania  projektów  uchwał,  umów,  regulaminów  i  innych  dokumentów prawnych,
 • prowadzenia   spraw  rejestrowych   przedsiębiorców   przed   KRS,
 • kompleksową obsługę prawną zgromadzeń i wspólników, akcjonariuszy, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych,
 • przygotowywanie planów restrukturyzacyjnych, w zakresie organizacji prowadzonej działalności jak i restrukturyzacji majątkowej i pracowniczej,
 • reprezentacji przed sądami wszystkich instancji oraz innymi organami urzekającymi i urzędami, w tym także przed urzędami skarbowymi, izbami  skarbowymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • prowadzenia  prawnej  windykacji należności  na   terenie   całego  kraju,
 • konsultacji   podczas   spotkań oraz przez dostępne Środki Łączności ( e-mail,  fax),
 • udziału   w   negocjacjach   i  rokowaniach,
 • przygotowywania i prowadzenia procedur Łączenia i przekształcania spółek handlowych;
 • interpretacji i wyjaśnień dotyczące treści przepisów prawnych oraz ich stosowania,
 • bielącej obsługi prawnej w zakresie prowadzonej działalności.

Naszym klientom proponujemy różne możliwości współpracy, których forma i zakres są zawsze dostosowana do bieżących  potrzeb  Klienta z reguły oparte na stosownej umowie o współpracy. Przewidujemy umowy czasowe lub stałe z równymi formami wynagrodzenia.

Kancelaria  stosuje  kilka  systemów  rozliczeń:

 • System rozliczeń„ godzinnych:

wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin

 • System wynagrodzenia zryczałtowanego:

wysokość wynagrodzenia jest stalą i określona stawką miesięczną w umowie,

 • System z premią za sukces:

w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może byĆ premia procentowa za wynik sprawy,

 • System mieszany:

na który składają się w/w lub inne zasady wynagradzania uzgodnione z Klientem.

Z uwagi na elastyczność pracy i dynamikę zespołu obsługującego, Kancelaria dostosowuje się do indywidualnych potrzeb każdego Klienta prowadząc obsługę prawną także w języku angielskim.