This is default featured slide 1 title

Strona główna

Witamy !

Podstawowym celem powstania kancelarii było stworzenie firmy elastycznie reagującej na zmiany systemu prawa w sferze życia gospodarczego, świadczącej kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorców. Cel ten jest realizowany przez specjalizację pracowników kancelarii oraz współpracowników w wybranych dziedzinach prawa, przyjęcie rozwiązań organizacyjnych wzorowanych na firmach prawniczych działających w krajach Unii Europejskiej. Kancelaria zajmuje się obsługą spółek prawa handlowego i indywidualnych przedsiębiorców.

W swej codziennej praktyce zajmujemy się szeroko rozumianymi zagadnieniami prawa cywilnego, handlowego, w tym prawa umów, tworzenia i przekształcania podmiotów gospodarczych, obrotu nieruchomościami, a także problematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa administracyjnego.

więcej...

MARTA WITOWSKA

Jest radcą prawnym. W 1995 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji o kierunku prawo na filii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Rzeszowie z wynikiem bardzo dobrym. W 1999r złożyła egzamin radcowski...

więcej...

Aneta Bajger-Gołębiowska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia magisterskie ukończyła z wynikiem bardzo dobrym broniąc pracę magisterską „Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych.

wiecej...

KATARZYNA KOT

Ukończyła II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunek prawo.

wiecej...