Kancelaria

Podstawowym celem powstania kancelarii było stworzenie firmy elastycznie reagującej na zmiany systemu prawa w sferze życia gospodarczego, świadczącej kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorców. Cel ten jest realizowany przez specjalizacją pracowników kancelarii oraz współpracowników w wybranych dziedzinach prawa, przyjęcie rozwiązań organizacyjnych wzorowanych na firmach prawniczych działających w krajach Unii Europejskiej. Kancelaria zajmuje się obsługę spółek prawa handlowego i indywidualnych przedsiębiorców.

Atena

W swej codziennej praktyce zajmujemy się szeroko rozumianymi zagadnieniami prawa cywilnego, handlowego, w tym prawa umów, tworzenia i przekształcania podmiotów gospodarczych, obrotu nieruchomościami, a także problematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa administracyjnego. Kancelaria oferuje doradztwo prawne obejmujące pełny zakres działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie bieżącej obsługi prawnej działalności podmiotów gospodarczych. Stawiamy sobie za zadanie, aby nasi Klienci mogli uzyskał pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa z jakimi spotykają się oni w ramach swej działalności. Świadczona przez Kancelarię obsługa prawna obejmuje zarówno doradztwo prawne jak i zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Zapewniamy solidną i skuteczną obsługą prawną, popartą wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem w kontaktach z klientami instytucjonalnymi.

Kancelaria cieszy się zaufaniem i zadowoleniem klientów, na rzecz których wykonywana jest obsługa prawna. Naszymi atutami są bogata wiedza prawnicza, doskonałą orientacja w obowiązujących przepisach prawnych, zaangażowanie w realizowane projekty, nowatorstwo stosowanych rozwiązań oraz bardzo dobra organizacja pracy. Podejmując działania na rzecz klienta oferujemy elastyczne i niekonwencjonalne podejście do konstrukcji prawnych, dostosowując sposób świadczonych usług do indywidualnych potrzeb klienta.