Nasz zespół

Marta Witowska

Marta Witowska

Jest radcą prawnym. W 1995 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji o kierunku prawo na filii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Rzeszowie z wynikiem bardzo dobrym. W 1999r złożyła egzamin radcowski. Od stycznia 2000r., wykonuje czynnie zawód radcy prawnego. W 2007r., ukończyła studia doktoranckie na Polskiej Akademii Nauk z zakresu prawa spółek.

Swoje doświadczenie zdobywała kolejno wykonując zawód radcy prawnego w spółkach prawa handlowego jak min. AUTOSAN S.A., Zakłady Mięsne Beef-San S.A. i PGNiG S.A. Oddział w Sanoku. Od 2004r., prowadzi indywidualną kancelarię prawną.

Zajmuje się obsługą prawną w zakresie: prawa handlowego i gospodarczego, prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W ramach tych dziedzin prawa specjalizuje się w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych spółek. Jest specjalistą z zakresu przekształceń spółek kapitałowych, jak i doradza w zakresie prowadzenia i przekształcania indywidulanej działalności gospodarczej. Od 2002r., prowadzi indywidulane sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych; doradzając w tematyce związanej z emeryturami. Od pięciu lat w kancelarii działa zespół prawa rodzinnego w szczególności specjalizujący się w sprawach rozwodowych i dotyczących stosunków między rodzicami a dziećmi.

Posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie funkcjonowania fundacji; od 2000 r., związana z fundacją Karpacką Polska, a od 2013r., z Fundacją Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” z siedzibą w Przemyślu.

Posiada również doświadczenie w obsłudze uczelni wyższych: obecnie doradza w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Świadczy liczne usługi doradztwa prawnego „pro bono” dla wielu stowarzyszeń z obszaru miasta Sanoka i Bieszczadów.

Znajomość języka angielskiego i rosyjskiego

Aneta Bajger-Gołębiowska

Aneta Bajger-Gołębiowska

Studiowała na kierunku prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim. W 2006 roku złożyła egzamin magisterski w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego uzyskując ocenę bardzo dobry. W okresie studiów odbyła studia cząstkowe w ramach programu Sokrates/Erasmus na Staffordshire University, w trakcie których miała okazję poznać specyfikę systemu prawnego Wielkiej Brytanii. Ponadto w 2009 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończyła także kurs „English for Business Communication” organizowany przez Staffordshire University (2005r.) oraz uczestniczyła w licznych konferencjach i kursach.

Od 2016 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Aneta Bajger-Gołębiowska w ścisłej współpracy z radcą prawnym Martą Witowską.

Radca prawny Aneta Bajger-Gołębiowska posiada szerokie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu oraz podmiotów Ekonomii Społecznej. Zakres jej specjalizacji obejmuje przede wszystkim bieżącą obsługę przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz korporacyjnego. Doradza Klientom przy negocjowaniu i wykonywaniu umów handlowych. Jej praktyka obejmuje także prowadzenie postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy. Posługuje się językiem angielskim.

Katarzyna Kot

Katarzyna Kot

Ukończyła II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku prawo. W 2018 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych. Z Kancelarią r. pr. Marta Witowska związana od roku 2014.

Aneta Wojciechowska

Anna Wojciechowska

W 2015 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie działając w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej UMCS. Po ukończeniu studiów odbyła staż w dziale prawnym przedsiębiorstwa branży lotniczej. W 2019 r. zdała egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego. Do zespołu Kancelarii dołączyła w 2015 r.